Mají Vaši miláčkové strach z bílých plášťů?

Podobný problém se strachem z lékařů se totiž netýká pouze lidí, u nichž je následně velmi často zaznamenána celá řada stresových projevů, k nimž patří i zvýšený krevní tlak či pocení a jiné, ale je jasně prokázán i u zástupců z řad fauny, s nimiž jejich majitelé velmi často dorážejí do ordinací veterinárních klinik.

Vezměte je na prohlídku k nám

Vzhledem k tomu, že jsme si výše uvedeného faktu plně vědomi, přizpůsobujeme své chování, vnější projevy, mluvu i oděv tak, abychom ve vašich domácích zvířatech zbytečně nepodporovali vznik obdobných stresových projevů, jež mohou (v případě již rozvinutého onemocnění či jiné zdravotní komplikace) ještě znásobit jejich prožívané obtíže. Na veterině Praha se vždy snažíme, aby se u nás příchozí pacienti cítili co nejlépe.