Moderní je kouřit elektronicky

Elektronická cigareta představuje revoluční řešení pro kuřáky na celém světě. Její technologie byla vynalezena a uvedena do světa v Číně. Jde o nový a rychle se rozvíjející trend. Mnoho kuřáků nahrazuje klasické cigarety těma elektronickýma.
Elektronická cigareta dokáže poskytnout kuřákům obdobné pocity a požitky během jejího kouření, jako cigarety klasické. Má ale mnoho výhod, které souvisejí především s jejím mnohem menším dopadem na lidské zdraví a životní prostředí.

Vodní pára

Dým, který elektronická cigareta vypouští, není vlastně dýmem, ale jde o neškodnou vodní páru v kombinaci s nikotinem, který může být obsažen v různé koncentraci. Cigareta může být dokonce i bez obsahu nikotinu. Tato pára tedy není žádným škodlivým dýmem.