Nepřetržitá profesionální péče

Domov se zvláštním režimem Praha je speciální zařízení, které Vám nabízí sociální a pobytové služby pro seniory postižené stařeckou či Alzheimerovou demencí a jinými postiženími, díky kterým jsou tyto osoby odkázány na pravidelnou pomoc dalších osob a nejsou tedy soběstačné. My o tyto seniory pečujeme nepřetržitě čtyřiadvacet hodin sedm dní v týdnu po celý rok a poskytujeme jim všechno potřebné ke spokojenému stáří a všechnu péči, kterou si vyžaduje jejich onemocnění.

Zkušený personál a zdravotnické vybavení

Bohužel stárneme všichni a se stářím je spojena spousta nejrůznějších neduhů a může se stát, že přijde čas, kdy se o sebe člověk už sám nedokáže postarat a je odkázán na své příbuzné. Většinou je tu ale problém, že Vaše děti musí chodit do práce a nemají dostatek času pro pravidelnou péči a právě proto je tu náš domov se zvláštním režimem, kde máme profesionální a zkušený personál a vybavení, které Vám dokáže zajistit tuto potřebnou péči a Vaše rodina Vás může pravidelně navštěvovat a mít jistotu, že je o Vás skvěle postaráno.