Šancí je náhradní plnění

http://www.handico.cz/fotogalerie/rok-2008.htm V naší společnosti žijí lidé, kterým nebylo shůry dáno žít plnohodnotný život bez zdravotních obtíží. Je možné, že tací lidé s Vámi žijí přímo v domácnostech, nebo je potkáváte ve svém okolí. Mají skutečně ztížené životní podmínky na rozdíl od lidí naprosto zdravých. A to nemluvíme o běžných virózách. Mluvíme o zdravotním oslabení, které je dáno celoživotně. Zdravotně, mentálně nebo zrakově postižený člověk má velmi omezené možnosti výdělku. Proto je nastaven zákon tak, aby dal zdravotně postiženým lidem šanci uplatnit své zdravé schopnosti na pracovním poli. Touto šancí je náhradní plnění.

Pro firmy to není kdovíjaký problém

Zaměstnat osoby se zdravotním postižením by neměl být pro společnosti a podniky problém, protože některé úkony tyto osoby zvládnou bez problémů. Samozřejmě, že záleží na konkrétním zdravotním oslabení. Je nutné vědět, co daný člověk může nebo nemůže vykonávat. Má-li ve své diagnóze, například Crohnovu nemoc, nesmí mít fyzickou zátěž a musí dodržovat speciální stravovací návyky. Pak jsou pro takového člověka vhodné kancelářské práce, pokud má i dokončené vzdělání. Uplatnit podmínky zákona, aby firma neplatila sankce, je skutečně méně problematické, než se na první pohled zdá.


</div>


            <div class=
Šancí je náhradní plnění
Ohodnoťte příspěvek